Strona 3 z 3

: 19 maja 2005, 08:51 - czw
autor: Dziku
Pewnie b?dziecie te? pali? za uwolnienie Dzika...
Problem mi si? zarysowa? do¶? podobny jak Makaremu. Ró?nica tylko taka, ?e ja musz? wieczorem zosta? z córk±. Ale je¶li zaczniecie np o 20.00 to mo?e spó?niony si? wyrobi?. Po prostu jak ?ona z wyk?adu wróci wsiadam w samochód i jad?...

: 19 maja 2005, 10:47 - czw
autor: Łukasz Omasta
Cinku Twoja decyzja. Je¶li pasuje Ci zacz±? pó?niej..

: 20 maja 2005, 17:17 - pt
autor: Cinek
Z delikatnym poslizgiem odbylismy Lodziaki No 20.
W Peronie nowa kelnereczka (drobna i m?odziutka), która zwabiona bukietem wonnosci unosz±cym sie z "Mellow&Tasty" W.O. Larsena przyzna?a si?, ?e... popala w domu fajk?!. Zosta?a jej po dziadku bodaj?e. Wr?czy?em jej próbk? Larsena, by zachowa?a nas w dobrej pami?ci :lol:
Oma¶cie zasmakowa? pocz?stunek z moich próbek od Pyka - Virginia No 5. Ponadto stwierdzi?, ?e nie jest Mr Jekyll i Hyde (wtajemniczeni b?d± wiedziec w czem rzecz :wink: ).
Nast?pnie pojawi? si? Dziku (jak zwykle ukara? si? fili?ank± kawy; ukara?, gdyz pozostali raczyli si? "ciemn± stron± piwa": porter i Irish. Nast±pi?o uroczyste otwarcie Vanilli Stanwella (wywodz±cej si? jeszcze z A&Ch Petersenów).
By?o weso?o, dowcipy sypa?y si? jak z r?kawa (albo jak popió? z fajki).
Jedynie tajemnica Hilsona nie zosta?a rozwi±zana

: 21 maja 2005, 09:06 - sob
autor: Dziku
Sympatycznie by?o bardzo - jak zawsze. Kilka starych i nowych teorii fajkowych zosta?o omówionych :wink:
Teraz trzeba tylko jak najszybciej zrobi? kolejne spotkanie. Koniecznie z Makarym - jak tylko napisze kiedy zacznie mie? wolne wieczory.

: 21 maja 2005, 13:34 - sob
autor: Makary
Dziku pisze:Teraz trzeba tylko jak najszybciej zrobi? kolejne spotkanie. Koniecznie z Makarym - jak tylko napisze kiedy zacznie mie? wolne wieczory.
Zanosi si?, ?e pierwszy wolny wieczór (i nast?pne) b?d? mia? 30 maja. Zatem ju? mo?emy si? zacz±? zwo?ywa?, to mo?e na koniec czerwca si? uda spotka? :wink: . Mo?e troch? Vanilli Stanwella jeszcze si? Dzikowi ostanie...