Strona 1 z 1

A mo?e by tak ?odziako-Toruniaki?

: 30 grudnia 2004, 16:02 - czw
autor: Radesz
Witam Panowie,
Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazuj? ?e pojawi? sie w ?odzi 14.01.2005 mo?e uda?oby nam sie spotka? przy dymku w której? z kafejek na Piotrynie (preferowany Peron 4 z racji tego ?e wiem gdzie to jest i stosunkowo blisko do miejsca mojego pobytu - Schroniksko na Lotników) - ale to tylko wst?pna propozycja
Pozdrawiam Radesz

Re: A mo?e by tak ?odziako-Toruniaki?

: 31 grudnia 2004, 12:04 - pt
autor: Dziku
Radesz pisze:(...)preferowany Peron 4 z racji tego ?e wiem gdzie to jest(...)
Za to koledzy mog? nie trafi? do "Peronu 4", bo zwykle fajki s? pykane, a piwo pite w "Peronie 6" ale dworcowa logika wskazuje, ?e peron 4 powinien by? do?? niedaleko peronuu 6... Na pewno si? odnajdziecie.
Mnie oczywi?cie nie b?dzie (jeszcze d?ugo mnie na spotkaniach nie b?dzie...) ale pami?tajcie o obiecanym Radeszowi zwiedzaniu ?ódzkich trafik...

Re: A mo?e by tak ?odziako-Toruniaki?

: 31 grudnia 2004, 12:36 - pt
autor: Cinek
Radesz pisze:Witam Panowie,
Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazuj? ?e pojawi? sie w ?odzi 14.01.2005 mo?e uda?oby nam sie spotka? przy dymku w której? z kafejek na Piotrynie (preferowany Peron 4 z racji tego ?e wiem gdzie to jest i stosunkowo blisko do miejsca mojego pobytu - Schroniksko na Lotników) - ale to tylko wst?pna propozycja
Pozdrawiam Radesz
Ja jestem ch?tny i mog? s?u?y? za przewodnika.
Ale oprócz numeracji peronów, jest chyba jeszcze kwestia owych "Lotników". W promieniu 2 km (albo i wiecej) od Peronu nie ma ?adnych Lotników ze schroniskiem... Jest w ?odzi co prawda Rondo Lotników Lwowskich, ale duuuzo dalej i te? nie ma tam ?adnego schroniska. Takowe zas s? dwa: przy Zamenhoffa i Legionów (to ostatnie najbli?ej Peronu i... mnie!).
Ciekawe, czy Toruniak przywiezie jakie? pierniki? :wink:

: 31 grudnia 2004, 13:56 - pt
autor: Łukasz Omasta
Ja si? nezawodnie stawi?.

: 03 stycznia 2005, 09:22 - pn
autor: Radesz
Witam - stupid me,
wiedzia?em ?e gdzie? dzwoni?, ale ?em przyg?uchy... Je?li chodzi o schronisko to na zasadzie wykluczenia - poniewa? to nie b?dzie to na Zamenhoffa, wi?c wychodzi na Legionów, tak? Co do numeracji peronów te? bym sie nie spiera?, u nas w Toruniu na Dworcu G?ównym mamy a? 4 perony i mo?e dlatego liczba 6 przyt?oczy?a mnie.
Pierniki b?d?, a jak?e. Mo?e sie okaza? ?e na zwiedzanie trafik nie uda si? wysup?ac czasu ze wzgl?du na obowi?zki rodzinno-sportowe (moja córka startuje na zawodach pi?tek-sobota) i jednak jako wzorowy ojciec (?) powinienem troch? czasu sp?dzi? z T? ma?? istot?...
Czekam wi?c na podsumowanie - kiedy (o której) i gdzie spotkamy si?
Pozdrawiam Radesz

: 03 stycznia 2005, 11:17 - pn
autor: Cinek
Proponuj?: pi?tek, 14 stycznia, godz. 18, Peron 6 (przy Piotrkowskiej 6). Spotkanie.
Natomiast, je?eli w gr? wchodzi wcze?niejsze zwiedzanie trafik potrzebne ok. 1,5-2 h. wolnego, to prosz? o kontakt na priv (jak rozumiem, zale?y to od godzin sportowych startów córki.... <?y?wy???>; mieszkam niedaleko schroniska m?odzie?owego przy ul. Legionów, moge s?u?yc za przewodnika).

: 03 stycznia 2005, 18:31 - pn
autor: Łukasz Omasta
Ja w pe?ni si? zgadzam na taki termin. Co do zwiedzania to bida u nas z nedza ostatnio ale... Makary a jak z Tob??

: 06 stycznia 2005, 21:19 - czw
autor: Radesz
Cinku,
?y?wy, ?y?wy i w dodatku figurowe... ale przynajmniej jest okazja do spotkania...
Ju? zacieram r?ce...
Pozdrawiam Radesz

: 12 stycznia 2005, 13:12 - śr
autor: Cinek
Po wymianie informacji na priv z Radeszem stan??o co nastepuje:
Lodziako-Toruniaki w piatek 14 stycznia od godz. 18.00 w Peronie.

: 12 stycznia 2005, 13:41 - śr
autor: PYK
Cinek pisze:Po wymianie informacji na priv z Radeszem stan??o co nastepuje:
Lodziako-Toruniaki w piatek 14 stycznia od godz. 18.00 w Peronie.
To nie b?dziecie widzie? historycznego ladowania pojazdu ziemskiego na Tytanie? Taka okazja zdarza si? raz w ?yciu!!!

PYK

: 12 stycznia 2005, 15:32 - śr
autor: Dziku
Fajki, które wtedy wypal? mog? si? okaza? najsmaczniejszymi w ?yciu...

: 15 stycznia 2005, 09:39 - sob
autor: Cinek
Ho ho! Sie dzia?o!
Niech Omasta ?a?uje, ze nie dotar?!
Stawi?em sie o czasie i musia?em co prawda d?ugo czeka? (córka Radesza kr?ci?a piruety, skaka?a axle...). Moja samotno?c kurowa?em obficie Irish, pokrzepi?em si? tez belgijskim przysmakiem" (zaskakuj?ce po?aczenie smazonej w?tróbki, cebulki sma?onej w piwie i...wi?ni). Wypali?em 1 fajke z Belle Epoque (otoczenie sie do mnie usmiecha?o), potem zapali?em Balkan Latakie Stanislava (otoczenie usmiecha?o sie jakby mniej...)
Wreszcie pojawi? sie Radesz ob?adowany... ja ?artowa?em o tych piernikach... No bo co si? kojarzy z Toruniem innego? Radesz przytarga? 2 ogromne torby s?odko?ci. Mniam! Zapalilismy Classik Stanvella pod toru?skie pychate wafelki. La? si? Irish i Paulauner... :P
Bardzo udane spotkanie, wiele tematów, prezenty.
Radesz nawet skusi? sie na zapalenie latakii.... Widziano go ?ywego, jak opuszcza? Peron 6 :)

: 17 stycznia 2005, 16:43 - pn
autor: Radesz
Zacnie by?o,
W towarzystwie Cinka wypali?em Stanwella - duza przyjemno?? i ze wzgl?du na tyto? i (wspomniane) towarzystwo. Nast?pnie nienamawiany zbyt d?ugo da?em sie skusi? na Balkan Lataki?... (Opis zamie?ci?em w opisach tytoni) - wra?enia co najmniej ciekawe. Du?o tematów, sporo czasu posiedzieli?my na/w Peronie. Gdy odpalili?my obaj BL - nikt nawet krzywo nie spojrza?...Paulaner (weissbier) znakomicie komponuje si? z fajk? - polecam, a wafle "Teatralne" s?odko rozp?ywa?y si? w ustach, kto nie by? niech ?a?uje, kto nie móg? - ten usprawiedliwiony.
Pozdrawiam radesz
P.S. i dla mojej Córki ?ód? okaza?a sie szcz??liwa - zaj??a na zawodach II miejsce

: 17 stycznia 2005, 20:46 - pn
autor: Cinek
Radesz pisze:Zacnie by?o
P.S. i dla mojej Córki ?ód? okaza?a sie szcz??liwa - zaj??a na zawodach II miejsce
Vivat! Gratulacje, a nast?pnym razem b?dzie miejsce No 1.